axmaqlamaq

axmaqlamaq
f. Səfehləmək, ağlını itirmək, gicləşmək, xərifləmək. // Axmaq iş tutmaq, axmaqca hərəkət etmək, axmaqca sözlər danışmaq. <Soltan bəy:> Axmaqlama, axmaqlama! Gəl bəri, gedək o biri otağa, gör sənə nələr söyləyəcəyəm. Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • axmaqlama — «Axmaqlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zayıllamax — (Gəncə) axmaqlamaq, ağlını itirmək. – Sən laf zayıllıyıfsaη …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gicləşmək — f. 1. Gic olub getmək, axmaqlaşmaq, səfehləşmək, ağlı itmək. O getdikcə gicləşir. 2. Axmaq hərəkətlər etmək, gic gic danışmaq, yersiz iş görmək; axmaqlamaq, səfehləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarsaqlamaq — f. Səfehləmək, ağlını itirmək, gicləşmək, axmaqlamaq; xərifləmək. Müəllimi gülmək tutmuşdu. Fikrinə gəlirdi ki, bu adam sarsaqlamışdır. S. H.. // Sarsaqlaşmaq, başı xarab olmaq. <Misir:> <Behbud> sizin nəslin hamısı qocalanda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • seyrəkləmək — 1. f. Seyrək etmək, birbirindən aralamaq, ara qoymaq, seyrək hala gətirmək. Bağı seyrəkləmək. Pambığı seyrəkləmək. 2. f. Səfehləmək, ağlını azdırmaq, gicləşmək, axmaqlamaq. <Diyar kişi:> Nə seyrəkləyirsən, ay arvad! Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səfehləmək — f. Gicləşmək, axmaqlamaq, sarsaqlamaq. // Səfeh hərəkət etmək, səfeh sözlər demək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”